Nyheter

Gratis kaffe til busspassasjerene under Europeisk mobilitetsuke!

Illustrasjonsfoto_europeisk mobilitetsuke 2014
16. til 22. september blir mobilitetsuka markert i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.
16.09.2014

Annonseringsbilde av Østfoldprisen 2014

Hvem fortjener Østfoldprisen 2014?

Hvem gjør deg stolt? Hvem inspirerer deg? Hvem synes du burde få hedersprisen for sin innsats for Østfold og østfoldingen? Nå er igjen tiden er inne for å foreslå kandidater. Send inn ditt forslag senest 15. oktober. 15.09.2014
lærling

600 østfoldungdommer har fått læreplass til nå

- Vi er godt fornøyd med at vi i år har klart å være raskere med å godkjenne lære- og opplæringskontrakter. Dette er noe vi har jobbet spesielt med, og per 1. september har vi godkjent 100 flere kontrakter enn på samme tid i fjor. Vi håper at dette kan være med å bidra til at flere får læreplass i år, sier Inger-Christin Torp, leder av Opplæring- kultur og helsekomiteen. 11.09.2014

tog på halden stasjon

Ønsker tettere billett-samarbeid

Samferdsel, miljø og klimakomiteen stiller seg uforstående til at det ikke skal la seg gjøre å få til et bedre billett-samarbeid mellom Østfold kollektivtrafikk og NSB, og ber nå samferdselsdepartementet rydde opp i det de mener er et alt for rigid regelverk. 05.09.2014
Foto fra Shutterstock

Fordelte de siste bredbåndskronene

Fylkesutvalget fordelte torsdag siste rest av statlige kroner til bredbåndsutbygging i Østfold, og de gikk til Marker og Aremark. 04.09.2014

» Se alle nyheter RSS   RSS