Nær 70 prosent tar aldri bussen - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Nær 70 prosent tar aldri bussen

Rød buss på veien foran bolighus

Mellom 60 og70 prosent av innbyggerne i Nedre Glomma og Mosseregionen tar sjelden eller aldri bussen. Det viser tall Urbanet analyse har funnet fram for Østfold fylkeskommune i forbindelse med gjennomgang av kollektivtilbudet i fylket.

- Dette er en tankevekker, og viser at vi har mye å jobbe med framover. Føringen fra statlig hold er at framtidig trafikkvekst skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Tallene viser at vi må få et kollektivsystem som gjør at folk vil bruke det fordi det er praktisk og tidsbesparende, men også at vi må fortette, lage knutepunkter, og ha restriksjoner på parkering i kombinasjon med dette. Framkommelighet er nøkkelen. Tallene fra Urbanet viser at 80 prosent i Østfold har tilgang til gratis parkering hos arbeidsgiver, og erfaringer fra andre steder tilsier at når man reduserer den muligheten, faller andelen av personer som bruker bil til jobb, sier leder av samferdselskomiteen, Olav Moe.

Urbanet analyse presenterte sin nåtidsanalyse under tirsdagens komitemøte. Disse funnene vil så danne grunnlag for hvordan morgendagens kollektivsystem i Østfold designes. I første rekke tas Nedre Glomma fordi brorparten av trafikken går der, deretter tar byrået for seg resten av Østfold.
Sist oppdatert: 07.02.2017 Fredrik Andreas Norland