Gratis parkering for el-, biogass og hydrogenbiler - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Gratis parkering for el-, biogass og hydrogenbiler

lading av elbil

Som et ledd i å legge til rette for fossilfri transport, vedtok fylkestinget at elbiler og biler som går på hydrogen eller biogass slipper parkeringsavgift ved fylkeshuset i Sarpsborg fra 1. juni. Samtidig innføres det betaling for å lade på Fylkeshuset.

Vedtaket er i tråd med fylkeskommunens visjon om å være ledende i Østfold på bruk av miljøvennlige transportformer for arbeids- og tjenestereiser.

- Det er viktig å legge til rette for overgangen til fossilfri transport. Økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport og redusert privatbilisme er hovedfokuset vårt. Men samtidig må vi gjøre det enklere å velge fossilfrie alternativer for de som fortsatt er avhengige av å bruke bil. Vi løftet denne saken til fylkestinget i håp om å få fritak for parkeringsavgift for fossilfrie biler, og er naturlig nok godt fornøyde med å få tilslutning, sier Erik Skauen i Miljøpartiet De Grønne.

Fylkestingets vedtak følger også opp forpliktelsene i Interreg-prosjektet Fossilfri2030, som blant annet sier at fylkeskommunens transport skal være fossilfri innen 2030. I løpet av tre år skal prosjektet jobbe for å få på plass flere fyllestasjoner for biogass og hydrogen, og ladestasjoner for elbiler og sykler.

Flere hundre nye ladestolper

I 2012 vedtok fylkesutvalget at ti prosent av fylkeskommunens parkeringsplasser skal ha lademulighet innen 2018, i 2020 skal tallet være tjue prosent. - Fylkeskommunen har i en årrekke samarbeidet med Østfold-kommunene og naboene i nord og sør om overgangen til fossilfri transportsektor. Skal vi klare å nå de ambisiøse målene våre, må vi også feie for egen dør. Det betyr å bygge opp under den lokale parkeringspolitikken, samtidig som vi må sørge for god ladeinfrastruktur ved våre egne bygg, sier fylkespolitiker og fylkeskommunens representant i Klima Østfold, Cecilie Agnalt (Ap).

Per i dag finnes 93 ladeplasser ved Østfold fylkeskommunes bygg, noe som betyr at det må bygges ut flere hundre ladeplasser de neste to årene.
- Samtidig vil vi selvsagt at flest mulig reiser kollektivt eller sykler til jobb, slik at antallet parkeringsplasser og ladeplasser kan reduseres totalt sett, avslutter Agnalt.

Les mer i fylkestingssaken fra 4. mai 2017.

Sist oppdatert: 08.05.2017 Kristin Hermansen Josefsen