Felles innsats gir tryggere vei - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Felles innsats gir tryggere vei

vaalerveg

Sist uke ble 900 meter gang- og sykkelvei overlevert fra Moss næringspark til Østfold fylkeskommune. - Et veldig godt samarbeid mellom offentlige og private, sier leder av samferdselskomiteen, Olav Moe.

Torsdag 15. juni åpnet leder av Moe 900 meter ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 120 forbi nye Moss næringspark. Moss næringspark har opparbeidet strekningen, og overleverte stolt det ferdige produktet til Østfold fylkeskommune.

I tillegg til den nye gang- og sykkelveien har Moss næringspark bygget et helt nytt kryss med to nye busslommer som skal legge til rette for at bussen skal være et godt alternativ for de som nå skal jobbe i den nyer næringsparken.

Den største utfordringen i prosjektet har vært bygging av en undergang under fylkesveien. Det nye anlegget bidrar godt for tilrettelegging for gående og syklende i kommunen. Sammen med den gamle rv 120 som ble åpnet i 2016 er det nå over fire kilometer med trygg og sikker trase langs fylkesvei 120 mot Våler.

Olav Moe gjennomførte den offisielle åpningen og brukerne kunne slippes på. Han fremhevet det gode samarbeidet med Moss kommune og Moss næringspark som et godt eksempel på at det i fellesskap er mulig å få til gode løsninger.
- Det er viktig at det i slike utbyggingssaker, hvor det offentlige pålegger utbygger å bygge ny infrastruktur, å samtidig bidra til å finne de gode, praktiske og smidige løsningene, sa Moe.

 

Sist oppdatert: 19.06.2017 Fredrik Andreas Norland