Fylkesvåpenet

Symbolikken i Østfold fylkes våpenskjold er valgt ut ifra fylkets navn og geografiske plassering.

Den skrått oppadgående solfiguren på rød bunn spiller på forestillinger fra en svunnen kultus, og er uløselig knyttet til forestillingen om den livgivende sol og naturens grokraft. Den flammeformede strålen betyr varme, de to rette spissene symboliserer lyset.

Våpen ble godkjent ved kongelig resolusjon 29.9.1958, og er tegnet av Hallvard Trætteberg.

For bruk gjelder normalforskrifter for bruk av kommunevåpen

Sist oppdatert: 15.10.2014