Møteplan 2017 - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Møteplan 2017

Trykk på den enkelte møtedato for å se sakspapirer

Jan.
Feb.
Mars
Apr.
Mai
Juni
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Des.
Fylkestinget   16. 16. *

4.

21. 22.

 

20.

25.

 

6. 7.

Fylkesutvalget

 

9.

9.

27.

24.

8.

 

7.

19.

23.

14.

Fylkesvalgstyret

 

9.

 

 

24.

19.

Næring og kulturkomiteen 8. 26. 7. 13. 18. 22.
Opplæringskomiteen   7. 25. 6.    12. 17. 21.  
Samferdselskomiteen 7. 25. 6.              12. 17. 21.
Folkevalgtopplæring
Fylkestrafikk-sikkerhetsutvalget 7. 6. 12. 17. 21.
Administrasjonsutvalg   6.   24. 6.   11. 16. 20.  
Eldrerådet 3. 21. 2. 8. 13. 17.
Flerkulturelt råd 1. 19. 31. 6. 11. 15
Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2. 20. 1. 7. 12. 16.
Styret for Ungdommens fylkesråd 31. 18. 30. 5. 10. 14.
HAMU/AMU 3.   2.       17.  
Internasjonalt forum 27.    3.       29.
Kontrollutvalget 8.  8. 10. 31.   13. 8.

13. 

Styret for Østfoldhelsa    1.   18. 31.   6. 11. 15.
Særskilt klagenemnd for forvaltningssaker
(lukkede møter)
31. 28. 2. 13.    5. 10. 14.  
Ungdommens fylkesråd         6. - 7.             24. - 25.    
Yrkesopplærings-
nemnda
 2.   24.   1.   7. 12. 16.   
Østfoldrådet   20.   12.      18. 30.     
Bypakke Nedre Glomma - styringsgruppa 15. 23. 10. 18.


* Temadag
Sist oppdatert: 11.07.2017