Fylkesutvalget: Avventende inn i Viken - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fylkesutvalget: Avventende inn i Viken

Kart over Sør-Norge der region Viken er tegnet inn

Historiens gang ville ha det til at Stortinget vedtok Østfolds "begravelse" samme dag som fylkesutvalget diskuterte det samme.

- Vi må forholde oss til at Stortinget er overordnet Fylkesutvalget i Østfold, enten vi liker det eller ikke, sa fylkesordfører Ole Haabeth - litt spøkefullt, men også litt ettertenksom. For da fylkesutvalget diskuterte Østfolds inntreden i den nye storregionen Viken, var det ikke med noen voldsom entusiasme, snarere med aksept av tingenes tilstand og Stortingets avgjørelse.

Høstens stortingsvalg er jokeren i kortstokken: Dagens regjeringskonstellasjon og stortingsflertall vil ha en sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud, opposisjonen går til valg på å reversere prosessen så langt det lar seg gjøre. Det gjør at Østfold ikke går til jobben med sammenslåing med lutter glede (fylkestinget stemte i sin tid nei til Viken), men er innstilt på å gjøre sin del av jobben, uten å ta noen voldsomme initiativ underveis til målet.

Fylkesordfører Ole Haabeth benyttet sin innstillingsrett til å trekke punkt to i innstillingen, noe som innebar at setningen "Fylkesordfører kan gå i dialog med de andre fylkesordfører for å forberede en prosess for høstens arbeid" forsvant ut.

Både SVs May Hansen og Sps Johan Edvard Grimstad applauderte denne avgjørelsen, fordi det ryddet av veien muligheten for misforståelser om at fylkesordføreren med dette hadde fullmakt til å starte prosesser på tvers av fylkesutvalgets og fylkestingets vedtak.

- Dette blir et vedtak om å etablere et nytt fylke, og det må vi ta innover oss, og forholde oss til, repliserte Andreas Lervik (Ap).

- Stortinget er øverste organ, og det skal vi ha respekt for. Vi skal delta, men vi trenger ikke bruke store ressurser. Nå får vi avvente neste stortingsbehandling, sa Olav Moe (KrF), og fikk følge av May Hansen:

- Det blir meningsløst å bruke store ressurser nå, men vi skal selvfølgelig stille på møter når vi blir bedt om det, sa hun.

Så markerte fylkesordføreren med et forsiktig klubbedunk at saken var avsluttet, og Østfolds skjebne foreløpig beseglet. Fylkesutvalget tok saken enstemmig til orientering.

Se også nettsak fra NRK Østfold
Sist oppdatert: 08.06.2017 Fredrik Andreas Norland