Oss i Østfold 2019 - Befolkningsundersøkelse

Vi vil legge til rette for at det er god folkehelse i Østfold, og da må vi vite hvordan folk har det. I samarbeid med Folkehelseinstituttet gjennomfører fylkeskommunen undersøkelsen «Oss i Østfold 2019». 

Hvordan har du det, og hvordan trives du i lokalmiljøet ditt? Dette spør vi om lag 70 000 østfoldinger om i den største folkehelseundersøkelsen gjennomført i Østfold. 

Spørsmålene handler om helse, trivsel og andre forhold som har betydning for folkehelsa. Det tar om lag 15 minutter å svare på undersøkelsen. Alle som deltar i undersøkelsen er med i trekningen om totalt fem gavekort av en verdi på 2000 kroner. Vinnerne vil annonseres på nettsidene våre og på Facebook.  

Det er viktig at du svarer – kommunene skal nemlig bruke dine svar som utgangspunkt for å gjøre ting bedre for innbyggerne sine. Undersøkelsen går ut via e-post i slutten av mars.

Oss i Østfold 2019