Ved Halden videregående skole er det ledig 100% vikarstilling innen utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag for perioden 01.08.2019 til 31.12.2019 med mulighet for forlengelse i hele eller deler av stillingen.

Mysen tannklinikk søker tannpleier til et 100 % vikariat.

Mysen videregående skole har ledig inntil 100 % fast stilling som faglærer ved programområde Byg- og anleggsteknikk.

Vi søker etter tannhelsesekretærer eller helsepersonell med annen relevant erfaring, eventuelt med fagutdanning innen helseadministrasjon i 100 % stilling til pasientkoordinator for TOO prosjektet hos TkØ. TOO prosjekt er et tilrettelagt behandlingstilbud til Tortur-, Overgrep-, Odontofobi pasienter.

Den kliniske aktiviteten ved TkØ er økende, og vi søker derfor etter tannlegespesialister i 20-80 % stillingsstørrelser innen fagfeltene: - oral kirurgi og oral medisin - endodonti - protetikk.

Halden videregående skole søker etter en dyktig og engasjert medarbeider til 80% fast stilling som miljøveileder ved skolens forsterkede avdeling fra 01.08.2019. Det kan også bli ledig ett vikariat i tilsvarende stillingsstørrelse.

Glemmen videregående skole søker en strukturert, engasjert og kvalitetsbevisst person som vil ha ansvaret for planlegging, gjennomføring og avslutning av skoleåret inn mot de skoleadministrative systemene. Stillingen vil også ha ansvaret for flere andre av skolens kvalitetssikringssystemer.
 

Østfold kulturutvikling avd. Scenekunst har ledig engasjement som kommunikasjonsansvarlig.

Vil du være med å innføre et nytt felles skoleadministrativt system for utdanningssektoren i samarbeid med alle fylkene i Norge, samtidig som du skal sørge for at data fra det eksisterende skoleadministrative systemet er kvalitetssikret og ivaretatt?

Fredrikstad tannklinikk har ledig tannklinikkvikariat.