Glemmen videregående skole søker utviklingsorienterte og faglig oppdaterte lærere innen elektrofagene (data- og elektronikk, automasjon og elektro).

Glemmen videregående skole søker en kvalitets- og utviklingsorientert fagleder som aktivt vil bidra til å videreutvikle skolens profesjonelle læringsfellesskap.

Halden videregående skole søker etter en dyktig og engasjert pedagog til 63% vikarstilling innen bygg og anleggs-teknikk ved vår avdeling i Halden fengsel med tiltredelse så snart som mulig. 40% av vikariatet gjelder hele skoleåret 2019/2020, øvrig del frem til 31.12.2019.

Halden videregående skole har ledig 78% fast stilling som fagarbeider innen bygg- og anleggsfag med tiltredelse 1. august 2019.

Halden videregående skole har ledig 50% vikarstilling innen kjøretøyfag for skoleåret 2019/2020.

Halden videregående skole søker etter en dyktig og engasjert medarbeider til 50% fast stilling som miljøveileder fra 1. august 2019.

Halden videregående skole har ledig 50% fast undervisningsstilling innen naturbruk med tiltredelse 1. august 2019.

Halden videregående skole har ledig 27% vikarstilling innen rettslære for skoleåret 2019/2020.

Halden videregående skole har ledig 50% vikarstilling innen service- og samferdselsfag for skoleåret 2019/2020.

Halden videregående skole har ledig 30% fast undervisningsstilling innen religionsfaget med virkning fra 1. august 2019.