Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) søker tannhelsesekretær til TOO-team.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst søker tannhelsesekretær til spesialistklinikk.

Frederik II videregående skole har behov for tilkallingsvikarer i flere fag, men særskilt innenfor fagene tysk, norsk og religion.

Frederik II videregående skole har ledig stilling som vaktmester.

Glemmen videregående skole søker undervisningsstillinger innen programområdet helse og oppvekstfag. Stillingene vil være knyttet opp mot undervisning både på VG1, VG2 og voksenopplæringen.

Fagskolen i Østfold har ledig undervisningsstilling/faglærer innen elektro, med vekt på kompetanse innen bygnings/industriell automasjon, styringsteknikk og EKOM.

PPTvgo i Østfold har ledig en 100% fast stilling som psykolog eller pp-rådgiver med kontorplassering i Moss.

Greåker videregående skole i Sarpsborg har et ledig vikariat for lektor/adjunkt i fagene norsk og engelsk.