Mysen videregående skole har ledig faglederstilling for bygg- og anleggsteknikk.

Frederik II videregående skole har ledig stilling innen renhold.

Glemmen videregående skole har ledige undervisningsstillinger innen kreative fag. Stilling 1 og 2: Medier og kommunikasjon og Medieproduksjon.

Borg videregående skole har ledig en undervisningsstilling i teknikk og industriell produksjon (TIP) - kjøretøy -  inntil 100% fast stilling.

Østfold fylkeskommunale skole søker fra 1. august 2019 etter leder i 100% stilling som skal ha ansvar for skolens avdeling på Nabbetorp i Fredrikstad.