PC til elever og lærlinger

Ved oppstart av skoleåret får alle elever og lærlinger utdelt en bærbar skole-PC. Denne får de låne gratis av Østfold fylkeskommune.

Det varierer om det er ny eller brukt PC. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å ta med privat pc eller mac.

I juni samles alle PCene inn, og i løpet av sommeren blir de klargjort med ulik programvare. Så deles PCene ut igjen i løpet av de første skoledagene.